Zapytania ofertowe - młyny kulowe

W związku z realizacją projektu pt. Dokonanie zakupów inwestycyjnych w ZPC Flis Sp. J. w celu ograniczenia negatywnych skutków Brexit. w ramach PBAR.02.01.00-00-0217/23 zapraszamy do składania ofert. Dokumentacja dot. postępowania dostępna w linku poniżej.

Zapytanie ofertowe - Młyny kulowe

 

Aktualizacja z dnia 2023-03-07

W związku z zakończeniem procedury wyboru ofert na zakup młynów kulowych – 2szt., określonego w zapytaniu ofertowym z dnia 01 lutego 2023 r. informujemy, iż do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana została firma SPOMASZ Bełżyce S.A

 Przedmiot zamówienia dotyczy planowanej realizacji projektu pn. „Dokonanie zakupów inwestycyjnych w ZPC Flis Sp. J. w celu ograniczenia negatywnych skutków Brexit” w ramach działania PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii